Iedereen wil duurzaam zijn en duurzaam ondernemen, maar wat is dat precies?  Hoe creëer je een duurzame leefomgeving en aan welke voorwaarden moet deze voldoen?

Zowel de overheid, de ondernemer, de professional, de ontwikkelaar als de consument moet weten dat er voor alles een duurzaam alternatief is.

Rol Stichting Eerlijk Buitenleven

De Stichting Eerlijk Buitenleven wil de samenleving prikkelen te blijven verduurzamen en innoveren op een transparante wijze. Zodat de overheid, woningbouwstichting, professional en consument een verantwoorde duurzame keuze kan maken. De Stichting Eerlijk Buitenleven houdt toezicht op de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling en de borging van duurzame producten en projecten in de samenleving, te weten NL Greenlabel, Royal HaskoningDHV, Tauw, Stabilitas BV en Regelink Ecologie & Landschap.

Stichting Eerlijk Buitenleven bestaat uit Ralph Mens (hoofdredacteur Tuin & Landschap en Robin Caro (Business Manager KPN Security Services).


NL Greenlabel 

De wil om duurzame producten te gebruiken is er wel, maar hoe realiseer je dat? NL Greenlabel is een beweging die helpt om de bewustwording te verbeteren en duurzame processen te bevorderen.

NL Greenlabel wordt breed gedragen door partners uit de maakindustrie, groen-, metaal-, hout-, energie- en infrasector, overheden, onderzoeks-onderwijscentra en belangenbehartigers. NL Greenlabel geeft duurzaamheidspaspoorten af op product- en op projectniveau. Van tegel tot plank, van glas tot boom en van zonnepaneel tot wadi, concreet kan met NL Greenlabel een buitenruimte van A tot Z op de meest duurzame en milieuvriendelijke manier ontworpen, ingericht en gemonitord worden, i.s.m. met projectpartners.

NL Greenlabel heeft Stichting Eerlijk Buitenleven in het leven geroepen. De stichting heeft zich ten doel gesteld om op onafhankelijke wijze de integrale duurzaamheid van producten, planten en projecten meetbaar te maken en houdt, zoals eerder gezegd, tevens toezicht op de organisaties die – als onafhankelijke bureaus - betrokken zijn bij de (door)ontwikkeling van de modellen én houdt ruggespraak met de leden van de Wetenschappelijke Raad van Advies.

Over NL Greenlabel

NL Greenlabel is in 2010 opgericht door Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra. Hun missie is om “levende en duurzame buitenruimtes” te creëren. Het gebruik van duurzame producten en projecten zouden vanzelfsprekend moeten zijn maar dat is het niet. NL Greenlabel heeft een duidelijke visie op de toekomst. Hierin staat het dromen en het ‘out of the box’-denken centraal. We moeten ons losmaken van dingen die vanzelfsprekend lijken te zijn. Het groen zal steeds meer geïntegreerd worden in de stad. Groen is gezond en helpt in de strijd tegen hittestress, CO2 en fijnstof.

Groen heeft bovendien een hoge belevingswaarde. Om te overleven in een wereld die steeds vuiler en harder wordt, hebben we de natuur hard nodig. Alles moet meer in balans komen. De footprint van producten moet zo klein mogelijk zijn, terwijl niet wordt ingeleverd op design en comfort.  De kwaliteit van het leven mag niet ten koste gaan van de natuurlijke bronnen en grondstoffen en de energievoorraad.